Zusatzhalsbänder

Zusatzhalsbänder

DogTrace - Dummyhalsband, Trainingshalsband ohne Impulse

DogTrace - Dummyhalsband, Trainingshalsband ohne Impulse

EUR 19,90

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

DogTrace - Dummyhalsband mini, Trainingshalsband ohne Impulse

DogTrace - Dummyhalsband mini, Trainingshalsband ohne Impulse

EUR 19,90

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Elastisches Empfängerhalsband

Elastisches Empfängerhalsband

EUR 19,90

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Elastisches Empfängerhalsband, Elastic Snap Closure

Elastisches Empfängerhalsband, Elastic Snap Closure

EUR 21,90

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

DogTrace - Zusatz-Empfänger mit Impuls, Ton und LED

DogTrace - Zusatz-Empfänger mit Impuls, Ton und LED

EUR 74,90

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

DogTrace - Zusatz-Empfänger professional

DogTrace - Zusatz-Empfänger professional

EUR 77,90

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

DogTrace - Zusatz-Empfänger mit Ton, LED und Vibration

DogTrace - Zusatz-Empfänger mit Ton, LED und Vibration

EUR 79,90

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

DogTrace - Zusatz-Empfänger mit Impuls, Booster und Ton

DogTrace - Zusatz-Empfänger mit Impuls, Booster und Ton

EUR 79,90

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

DogTrace - Zusatz-Empfänger mini

DogTrace - Zusatz-Empfänger mini

EUR 84,90

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

DogTrace - Zusatz-Empfänger professional mini

DogTrace - Zusatz-Empfänger professional mini

EUR 94,90

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

DogTrace - Zusatz-Empfänger professional ONE

DogTrace - Zusatz-Empfänger professional ONE

EUR 124,90

inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

Zusatzhalsbänder